Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Przymiotniki o końcówkach –ed

Uczucia, emocje, stan;
Na polski to zwykle tłumaczy się za pomocą czasownika lub imiesłowa, czasami rzeczownika, przysłówka oraz innych części mowy.
Peter is bored (with his job).

 

Przymiotniki o końcówkach –ing

Cechy przedmiotu lub człowieka;
Informują o jakiejś cesze;
Na polski zwykle tłumaczy się za pomocą przymiotnika;
Peter’s job is boring.

 

Stosowanie

some any no every
Twierdzenie, prośba, propozycja zrobienia czegoś Pytanie, przeczenie, zamiast some Ze wszystkimi typami rzeczowników Twierdzenie

 

Znaczenie

some any no every
Jakikolwiek, wszelki, trochę, kilka Twierdzenie – jakikolwiek, wszelki;
Pytanie – jakikolwiek, ilekolwiek, żaden
TYLKO w zdaniach przeczących – nieobecność czegoś Wszystkie, każdy

 

Osobliwości

some any no every
Nie mylić z cząstką not – Not stosujemy z czasownikiem, no – z rzeczownikiem

 

Słowa pochodne:

+thing (przedmiot) Coś, cokolwiek Coś, cokolwiek, byle co Nic Wszystko
+body (człowiek) Ktokolwiek, ktoś, byle kto Ktokolwiek, byle kto Nikt Każdy
+one (człowiek) Ktokolwiek, ktoś, byle kto Ktokolwiek, byle kto Nikt Każdy
+where (miejsce) Gdzieś, dokądś, dokądkolwiek, byle dokąd Byle gdzie, gdziekolwiek, dokądkolwiek, byle dokąd Nigdzie, donikąd Wszędzie

 

Lista najbardziej rozpowszechnionych czasowników oraz pochodnych przymiotników:

Czasownik -ing przymiotnik -ed przymiotnik
to amaze – zadziwiać amazing – zadziwiający amazed – zdumiony
to amuse – bawić amusing – zabawny amused – rozbawiony
to annoy – dokuczać,irytować annoying – denerwujący аnnoyed – zirytowany
to astonish – zdziwić astonishing – zadziwiający astonished – zdumiony
to bore – nudzić boring – nudny bored – znudzony
to charm – oczarować charming – czarujący charmed – oczarowany
to confuse – dezorientować confusing – dezorientujący confused – zmieszany
to depress – przygnębiać depressing – przygnębiający depressed – przygnębiony
to disappoint – rozczarować disappointing – niezadowalający disappointed – rozczarowany
to disgust – budzić wstręt disgusting – budzący wstręt disgusted – pełen obrzydzenia
to disturb – niepokoić disturbing – niepokojący disturbed – zaniepokojony
to embarrass – zawstydzić embarrassing – żenujący embarrassed – zakłopotany, zawstydzony
to encourage – zachęcać encouraging – zachęcający encouraged – zachęcony
to entertain – zabawiać entertaining – zabawny entertained – rozbawiony
to excite – podniecać exciting – podniecający excited – podniecony
to exhaust – strudzić exhausting – wyczerpujący exhausted – wyczerpany
to fascinate – fascynować fascinating – fascynujący fascinated – zafascynowany
to frighten – przestraszyć frightening – straszny frightened – przestraszony
to frustrate – denerwować frustrating – denerwujący frustrated – sfrustrowany
to fulfill – spełnić fulfilling – dający satysfakcję fulfilled – spełniony
to horrify – przerazić horrifying – przerażający horrified – przerażony
to inspire – inspirować inspiring – inspirujący inspired – zainspirowany
to insult – obrażać insulting – obrażający insulted – obrażony
to interest – interesować interesting – interesujący interested – zainteresowany
to irritate – irytować irritating – irytujący irritated – zirytowany
to puzzle – zakłopotać puzzling – zagadkowy puzzled – zdziwiony, zintrygowany
to relax – relaksować relaxing – relaksujący relaxed – zrelaksowany
to shock – szokować shocking – szokujący shocked – wstrząśnięty
to surprise – zdziwić surprising – zadziwiający surprised – zdziwiony
to tempt – kusić tempting – kuszący tempted – skuszony
to terrify – przerazić terrifying – przerażający terrified – przerażony
to threaten – grozić threatening – grożący threatened – zagrożony
to thrill – wzruszyć thrilling – porywający thrilled – wstrząśnięty
to tire – męczyc tiring – męczący tired – zmęczony
to trouble – kłopotać troubling – sprawiający kłopot troubled – zatroskany
to worry – martwić się worrying – niepokojący worried – zmartwiony

 

Rozpocznij lekcję