Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

W języku angielskim są słowa, które wskazują na przynależność przedmiotu do jakiejkolwiek osoby i odpowiadają na pytanie Whose? (чей?).

Mówimy: mój dom, nasza ulica, itp. A jak powiedzieć to samo, ale po angielsku?

Do tego potrzebujemy osobnej grupy słów. Ich użycie zależy od osoby, do której należy przedmiot, a także od liczby (pojedynczej lub mnogiej).

 

Zaimek Liczba pojedyncza Tłumaczenie
I my mój, moja, moje
You your twój
He his jego
She her jej
It its jego, jej (rodzaj nijaki)
we our nasz
you your Twój, twoi, twoje
they their ich

 

Rozpocznij lekcję