Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Na tej lekcji nauczymy się używać zaimków wskazujących w zdaniach powiązanych logicznie.

Nie możemy ciągle komunikować się zwrotami takimi jak “Ten samochód” lub “Ten sklep”, ponieważ nie wyrażają one skończonej myśli, ale po prostu wskazują przedmiot lub osobę. Za pomocą tych zwrotów nie będzie trudno stworzyć pełnego zdania, co jest celem tej lekcji.

Istnieje kilka opcji, za pomocą których możesz stworzyć takie zdanie, jednak tutaj wiele zależy od tego, co chcesz powiedzieć.

Na przykład, wskazując na przedmiot, powiesz “To jest jabłko” (This is an apple). Jeśli chcesz podkreślić, że jabłko jest czerwone, mówisz “This is a red apple” (To jabłko jest czerwone). Zamiast słowa red można użyć przymiotnika, a także zaimka “This is my apple” (To jest moje jabłko).

Fraza w liczbie pojedynczej Zdanie
This girl – ta dziewczyna
This dog – ten pies
This table – ten stoł
This man – ten mężczyzna
This woman – ta kobieta
This girl is nice vs this is nice girl.
This is a dog vs this is a kind dog.
This is a table vs this table is old.
This man is funny vs this is young man.
That girl – tamta dziewczyna
That dog – tamten pies
That table – tamten stół
That man – tamten mężczyzna
That woman – tamta kobieta
That girl is nice vs that is nice girl.
That is a dog vs that is a kind dog.
That is a table vs that table is old.
That man is funny vs that is young man.
Fraza w liczbie mnogiej Zdanie
These girls – te dziewczyny
These dogs – te psy
These tables – te stoły
These men – te mężczyzny
These women – te kobiety/span>
These girls are nice vs these are nice girls.
These are dogs vs these are kind dogs.
These are tables vs these tables are old.
These men are funny vs these are young men.
Those girls – tamte dziewczyny
Those dogs – tamte psy
Those tables – tamte stoły
Those men – tamci mężczyźni
Those women – tamte kobiety
Those girls are nice vs those are nice girls.
Those are dogs vs those are kind dogs.
Those are tables vs those tables are old.
Those men are funny vs those are young men.

 

Rozpocznij lekcję