Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Załóżmy, że musisz porozmawiać o kilku rzeczach naraz, wymienić je lub wskazać. Innym razem, gdy będziesz się z kimś sprzeczać, będziesz potrzebował słów, aby się przeciwstawić lub zaprzeczyć. W języku angielskim funkcje te pełnią spójniki, a dziś poznamy niektóre z nich.

Spójniki to słowa, których używamy do połączenia dwóch lub więcej zdań lub dwóch słów (członków zdań) w jednym konkretnym zdaniu.

Najczęściej spotykane spójniki w języku angielskim są następujące: and (i, a), or (lub, albo), but (ale, a jednak).

Przyjrzyjmy się szczegółowo, jak zachowują się spójniki w różnych zdaniach.

and tłumaczenie
This is an apple and this is a tomato. To jest jabłko, a to pomidor.
My tea is cold, and his tea is hot. Moja herbata jest zimna, a jej herbata gorąca.
His coffee and my coffee is hot. Jego Kawa i moja kawa są gorące.
but tłumaczenie
He is funny but she is sad. On jest zabawny, ale ona jest smutna.
Bus is old but fast. Autobus jest stary, ale szybki.
The book is old but interesting. Książka jest stara, ale ciekawa.
or tłumaczenie
Is it her book or his book? Czy to jej książka czy jego książka?
Are they from Scotland or from Ireland? Czy pochodzą ze Szkocji czy z Irlandii?
Are they funny or sad now? Czy są teraz zabawni czy smutni?

 

Rozpocznij lekcję