Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Jak poprawnie mówić o czasie w języku angielskim?
Słowo „o’clock” pochodzi od „of the clock”, co dosłownie oznacza „na tarczy zegara”. Używamy „o’clock”, gdy mówimy o godzinach, bez wskazania minut. Np.: It is ten o’clock. – Jest godzina dziesiąta. W języku angielskim do podawania godziny używa się zwykle systemu dwunastogodzinnego. W krajach anglojęzycznych godzina w pierwszej połowie dnia (przed południem) nazywa się a.m. (ante meridiem), a w drugiej połowie (po południu) – p. m. (post meridiem).

Na przykład: It is 10 am – Jest 10 rano.
It is 11 pm – Jest 11 wieczorem.

Oprócz tych zwrotów będziesz potrzebował takich zwrotów jak:
in the morning — rano, in the afternoon — po południu, in the evening — wieczorem, at night — nocą.

Jak określić godzinę z dokładnością do minut?
1. Nazwij tylko liczby:
It’s seven forty – Jest siódma czterdzieści
2. Określ godzinę (rozpoczętą lub następną). Jeśli liczba minut wynosi od 1 do 30, stosuje się przyimek „past” i poprzedzającą godzinę. Od 31 do 59 minut używa się przyimka „to” i nadchodzącą godzinę:
5:12 It’s twelve past five
7:43 It’s seventeen to eight

Kwadrans, wpół do, za piętnaście
15 minut to kwadrans, po angielsku „a quarter”. Jeśli mówisz o początku godziny (15 minut), użyj przyimka „past” + poprzedzająca godzina. Kiedy mówiszą o drugiej połowie godziny (45 minut), użyj quarter + przyimek „to” + następna godzina:
3: 15 – It’s a quarter past three — Jest piętnaście minut po trzeciej

Aby powiedzieć, że jest wpół do…, użyj słowa „half” + przyimka „past” + nadchodząca godzina:
4:30 It’s half past four – Jest wpół do piątej

 

Rozpocznij lekcję