Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Quantifier (Określnik ilościowy) Rzeczownik policzalny Rzeczownik niepoliczalny
much (dużo) Twierdzące, częściej przeczenia oraz pytania
many (wiele) Twierdzące, częściej przeczenia oraz pytania
a lot of (dużo, wiele) Twierdzące
lots of (dużo, wiele) Twierdzące Twierdzące
a few (kilka/mało, ale wystarczy) Twierdzące
few (mało, nie wystarczy) Przeczące/twierdzące
a little (trochę/mało ale wystarczy) Twierdzące
little (mało, nie wystarczy) Przeczące

 

Rozpocznij lekcję