Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Tense Rule Example
Present Simple Zwykła, stała czynność What do you usually dream about?
Present Continuous Czynność ma miejsce w tym momencie lub w najbliższej przyszłości.
Czynności zaplanowane na najbliższą przyszłość.
Joey is sitting in the Monica’s kitchen.
Present Simple Zwykła, stała czynność What do you usually dream about?
Past Simple Czynność zakończona w przeszłości In my dream I saw that somebody was playing the violin.
Past Continuous Czynność ciągła w przeszłości Last night I was dreaming about something strange.
be going to + infinitive Plany na przyszłość
Przypuszczenia, oparte o fakty
It doesn’t mean you are going to love this instrument.
will/won’t + infinitive Przypuszczenia, prognozy oparte o własną opinię
Obietnice
Decyzje spontaniczne
Propozycje
I will invite her to the restaurant!
Present Perfect Czynność zakończona niedawno (czas nie jest wiadomy)
Doświadczenie życiowe
I have never seen dreams like this.

 

Rozpocznij lekcję