Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Bezokolicznik – to forma nieosobowa czasownika, odpowiadająca na pytania „Co robić?”, „Co zrobić?”. Bezokolicznik wskazuje tylko na czynność, nie wskazując na osobę, liczbę, tryb. Znakiem rozpoznawczym bezokolicznika jest cząstka to, jednak w niektórych przypadkach (po niektórych czasownikach) ją można opuścić.

Wykorzystanie Przykłady
Po niektórych czasownikach, wyrażających chęć oraz planowanie czynności We have to cook ourselves.
Po czasownikach, odnoszących się do aktywności umysłowej It’s good you didn’t forget to warn me.
Po przymiotnikach it’s + adjective + to + infinitive
Okay, we are not surprised to hear that!
Proces lub wysiłek w celu osiągnięcia rezultatu Try not to kill us while we are destroying your kitchen!
Zgoda lub niezgoda na wykonanie czynności Jennifer refuses to cook today.
Po wyrazie pytającym, na przykład who, what, how Why do I need to know how to cook?

 

Rozpocznij lekcję