Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

I would have gone to the party if I had known about it.
Część główna
would have + V3
*should
*could
*might
Warunek
Past Perfect /
Past Perfect Continuous
Would you have gone to the party if you had known about it?
Część główna
would have + V3
*should
*could
*might
Warunek
Past Perfect /
Past Perfect Continuous
I wouldn’t have gone to the party (even) if I had known about it.
Część główna
would have + V3
*should
*could
*might
*Można użyć przeczenia w obu częściach
Warunek
Past Perfect /
Past Perfect Continuous
I would have gone to the party if I hadn’t known about it.
Część główna
would have + V3
*should
*could
*might
*Można użyć przeczenia w obu częściach
Warunek
Past Perfect /
Past Perfect Continuous
Rozpocznij lekcję