Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

There was/were w czasie przeszłym oznacza „tam było”, „zanajdowało się”.

Twierdzenie Przeczenie Pytanie
There was – liczba pojedyncza
There were – liczba mnoga
Zasady tworzenia zdań przeczących są podobne – stosujemy cząstkę not. Żeby zadać pytanie stawiamy was/were na początku zdania. Gdy pytanie zawiera wyraz pytający, pojawi się on na początku zdania, zaś po nim – was/were.
I was not = I wasn’t
We were not = we weren’t
There was a lamp on this table. There wasn’t a lamp on this table. Was there a lamp on the table?
There was a man in the room. There wasn’t a man in the room. Was there a man in the room?
Where was a man?
There were some lamps on this table. There weren’t any lamps on this table. Were there any lampls on this table?
There were some men in the room. There weren’t any men in the room. Were there any men in the room?
Rozpocznij lekcję