Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Present simple Present continuous
Czynności zwykłe oraz codzienne zajęcia Czynność, która odbywa się w moment chwili mówienia
Przysłówki czasu:
always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never;
in the morning/afternoon/evening;
every day/ week/ month/year
Przysłówki czasu:
now, at the moment, still
Zaś wyrazy look, listen, be careful itp., wskazujące na to, że czynność odbywa się w czasie, gdy o niej mówimy
We watch movies every weekend. – Oglądamy filmy co weekend. We are watching movies at the moment. — Oglądamy filmy w tym momencie.
Stany oraz czynności stałe Tymczasowe stany oraz czynności
Przysłówki: today, this week, these days, tonight, at present
I live in a flat. – Mieszkam w mieszkaniu (stale). I’m living at my friend’s while my flat is being redecorated. – Mieszkam u mego przyjaciela w czasie remontu mojego mieszkania.
Powszechne prawdy, fakty, prawa przyrody Czynności zmieniające się, postępujące
It is hot in summer in our country. – W naszym kraju jest gorąco latem. (zawsze) It is becoming hotter and hotter. – Robi się coraz goręcej.
Wydarzenia, które odbywają się zgodnie z planem, programem Plany oraz umowy
Rozkład jazdy pociągów, autobusów, lotów samolotów; programy telewizyjne, spotkania oficjalne, konferencje itp. Plany osobiste, zaplanowane na bliską przyszłość, często ze przysłówkami miejsca oraz czasu
The train arrives at the station at 6 o’clock. – Pociąg przybywa na stację o szóstej. Mr. Smith is arriving at the train station tomorrow at 11.00. – Pan Smith przyjeżdża na dworzec kolejowy jutro o jedenastej rano.
Rozpocznij lekcję