Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Czas teraźniejszy So, they might be on the party right now.
Czas przeszły They might have already taken the taxi.
Czas przyszły (mowa o czasie przyszłym w kontekście) Lots of Alice’s friends are going to be there. You might enjoy the party a lot.

 

Rozpocznij lekcję