Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Kiedy przypuszczasz, przewidujesz lub zakładasz, że wkrótce będzie miała miejsce jakaś czynnosć, (np. chmury na niebie), w angielskim stosujemy kontrukcję be going to.

Jak odróżnić going to jako czasownik w present continuous od przypuszczenia typu be going to?

Porównaj te zdania:
I am going to the office now.
I am going to meet my friends now.

W pierwszym zdaniu po going to jest rzeczownik, zatem przyimek ruchu „to” wskazuje na kierunek, w którym właśnie idę.

W drugim zdaniu po going to jest bezokolicznik z cząstką to, innymi słowy – czasownik. Ten czasownik właśnie wskazuje na to co zamierzam robić.

Twierdzenie Przeczenie Pytanie
Dodajemy cząstkę not po to be w odpowiedniej formie Przenosimy to be na pierwsze miejsce w zdaniu; jeśli w zdaniu mamy wyraz pytający lub frazę pytającą, wtedy pierwszy będzie wyraz pytający, po nim to be, potem podmiot, najczęściej wyrażony zaimkiem lub rzeczownikiem
Forma krótka – zaimek i czasownik:
I am going to go shopping. – I’m going to go shopping.
He is not going to go shopping. ->
He’s going to go shopping. -> He isn’t going to go shopping.
I’m going to call my boss tomorrow. I am not going to call my boss tomorrow. Am I going to call my boss tomorrow?
You are going to buy Christmas presents next week. You aren’t going to buy Christmas presents next week. Are you going to buy Christmas presents next week?
He is going to call his boss tomorrow. He isn’t going to call his boss tomorrow. Is he going to call his boss tomorrow.
She is going to call her boss tomorrow. She isn’t going to call her boss tomorrow. Is she going to call her boss tomorrow.
The dog is going to jump! The dog isn’t going to jump. Is the dog going to jump?
We are going to have a party tomorrow. We aren’t going to have a party tomorrow. Are we going to have a party tomorrow?
You are going to call your boss tomorrow. You aren’t going to call your boss tomorrow. Are you going to call your boss tomorrow?
They are going to travel abroad next week. They aren’t going to travel abroad next week. Are they going to travel abroad next week?
Rozpocznij lekcję