Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Past Continuous — process, który miał miejsce w pewnym okresie w przeszłości.

Czas Past Continuous wskazuje na proces, który trwał w pewnym momencie lub okresie czasu w przeszłości Yesterday from 5 pm to 7 pm I was watching football game.
W odróżnieniu od czasu Past Simple, ten moment w przeszłości musi być wskazany (na przykład yesterday at 5 o’clock, when you called, when rain started) lub być oczywistym When you called I was cooking dinner.

 

Twierdzenie Pytanie Przeczenie + not
was – I, he, she, it
were – we, you, they
końcówka ing czasownika
was / were przed podmiotem
wyraz pytający przed was / were
was / were + not
wasn’t i weren’t
I was sleeping when you called. Were you sleeping when I called?
When were you sleeping?
We weren’t playing chess when you called.

 

Rozpocznij lekcję