Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Czynność zaczęła się w przeszłości…

  • Trwała do pewnego momentu w teraźniejszości
  • Właśnie skończyła się przed mówieniem
  • Ciągle trwa podczas rozmowy

Czasownik posiłkowy:
have been – I, we, you, they
has been – he, she, it
Czasownik o końcówce –ing

Twierdzenie:
Children have been playing since early morning.

Pytanie:
Have children been playing since early morning?

Przeczenie:
Children haven’t been playing since early morning.

Rozpocznij lekcję