Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Past Simple Past Continuous
Fakt, jednorazowa, ciągle powtarzająca się czynność lub stan w przeszłości.
I wrote my report yesterday.
Czynność, która trwała przez jakiś czas w przeszłości.
I was writing my report yesterday evening.

Akcentuje to, że czynność jest zakończona w przeszłości, przebieg nie jest ważny.
I wrote my report a long time ago.
Akcent na trwaniu, na procesie.
I was writing my report for 2 hours.
Ze słowami-znacznikami:
yesterday (wczoraj)
four months ago (cztery miesiące temu)
the other day (kiedyś)
a long time ago (dawno)
last week (w zeszłym tygodniu)
in 2014 (w 2014)
often (często)
sometimes (czasami)
always (zawsze)
Ze słowami-znacznikami:
in the afternoon (po południu)
yesterday evening (wczoraj wieczorem)
all day (cały dzień)
this evening (dziś wieczorem)
this time last week (o tej porze w zeszłym tygodniu)
during some time (przez jakiś czas)
still (nadal)
for 3 hours (przez 3 godziny)

 

Rozpocznij lekcję