Encyklopedia gramatyki

Encyklopedia gramatyki

Przed rozpoczęciem lekcji interaktywnej zapoznaj się z materiałem tematu

Podaje dodatkową informację.
Spełnia funkcję definiującą.
Odpowiada na pytania – what? Which? – jaki, który itp.
Where did she hide the presents which she is going to give us?

 

Wiążą się ze zdaniem głównym następującymi słowami wiążącymi:

Zaimkami względnymi:
who — który
whom — którego
whose — czyj, którego
which — który
that — tamten, który
Przysłówkami:
when — gdy
where — gdzie, dokąd
why — dlaczego

 

Gdy zaimki which, that, who nie są podmiotem, można je pominąć, co jest zwykłym w języku mówionym.
Jednak przy tłumaczeniu obowiązkowo wstawiamy odpowiednie słowo wiążace.
Where did she hide the presents which she is going to give us?
Where did she hide the presents she is going to give us?

 

Rozpocznij lekcję